Pranešimas apie visuotinį susirinkimą

Pranešame, kad 2024 m. balandžio 25 d. 16.00 val. šaukiamas Marijampolės apskrities moters veiklos centro visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Marijampolės apskrities moters veiklos centro patalpose, Kęstučio g. 3, Marijampolė. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininkaujančio rinkimas. 2. Susirinkimo sekretoriaujančio rinkimas. 3. Balsų skaičiavimo atstovo rinkimas. 4. Asociacijos narių sąrašo sutikrinimas ir tvirtinimas. 5. Metinės veiklos …

Pranešimas apie visuotinį susirinkimą Skaityti daugiau »

Informacija smurtą patiriantiems asmenims

INFORMACIJA APIE SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ PATIRIANTIEMS ASMENIMS SU NEGALIA AR SMURTĄ ARTIMOJE PATYRUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA TEIKIAMĄ SPECIALIZUOTĄ KOMPLEKSINĘ PAGALBĄ

Svarbi partnerystė

Marijampolės apskrities moters veiklos centras, vykdydamas Specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas Marijampolės apskrityje, nuoširdžiai bendradarbiauja su neįgaliųjų organizacija „Siekis“. Jo vadovui Tomui Kiveriui labai svarbu ne tik sportiniai žmonių pasiekimai, treniruotės ar išvykos, tačiau, ir jų asmeninis gyvenimas, išgyvenimai bei jų žinios, kitais aktualiais klausimais. Kiekvienais metais jis randa galimybę skirti laiko smurto artimoje aplinkoje …

Svarbi partnerystė Skaityti daugiau »

2021-10-24 Kūrybinės dirbtuvės neįgaliesiems smurto prevencijos tema

2021.10.24 Marijampolėje vykdėme, jau tradicija tampantį kūrybinių dirbtuvių renginį, kuriame dalyvauja neįgalieji ir jaunimo atstovai. Dirbtuvių tikslas – išklausius pranešėjų, bendromis jėgomis grupėse kurti idėjas, kurios padėtų ir būtų naudingos visuomenei. Pirmaisiais metais kūrėme idėjas, kaip pagerinti neįgaliųjų sąlygas Marijampolėje, antraisiais kūrėme bendrą neįgaliųjų ir sveikųjų sporto šaką, o šiais metais pasirinkome labai rimtą temą …

2021-10-24 Kūrybinės dirbtuvės neįgaliesiems smurto prevencijos tema Skaityti daugiau »

MININT TARPTAUTINĘ KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS DIENĄ

Lapkričio mėn. 25 – gruodžio mėn. 10 dienomis Marijampolėje kaip ir visame pasaulyje Tarptautinės žmogaus teisių dienos proga vyko akcija “16 aktyvizmo dienų prieš  smurtą prieš moteris“. Norim dar  kartą prisiminti ir supažindinti visuomenę, kaip prisidėjome prie jos mūsų organizacija, Marijampolės apskrities moters veiklos centras. Kaip ir  kiekvienais metais pirmiausia  kreipėmės į Marijampolės savivaldybės administraciją …

MININT TARPTAUTINĘ KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS DIENĄ Skaityti daugiau »

PATYREI ARTIMO ŽMOGAUS SMURTĄ ?

Kreipkis į akredituotą Marijampolės  Specializuotos kompleksinės pagalbos centrą.   Pagalba nemokama ir konfidenciali. Telefonai: +37067709339 +37067243188

Draugystė mezgasi

Marijampolės apskrities moters veiklos centro kolektyvas ne tik teikia teisinę, socialinę, psichologinę pagalbą moterims iš Ukrainos, bet stengiasi supažindinti viešnias su Marijampolės savivaldybės apylinkėmis. Nuotraukoje – savaitgalis Nartelio sodų bendrijoje ir prie Šešupės.

Vilkaviškio bendruomenėje – smurtui ne.

2022 metų birželio mėn. 22 d. Vilkaviškio policijos komisariato vadovybė organizavo tarpinstitucinį susitikimą smurto mažinimo tema. Susitikime dalyvavo Vilkaviškio policijos komisariato viršininkas ir specialistai, Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio skyriaus atstovė, Švietimo pagalbos tarnybos, Probacijos tarnybos, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro bei Vaikų teisių apsaugos darbuotojai bei priklausomybių konsultantas. Į susitikimą buvo pakviesta ir Marijampolės apskrities moters …

Vilkaviškio bendruomenėje – smurtui ne. Skaityti daugiau »

„Darbas – žmogaus gyvenimo kokybė!”

  Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ Projekto Nr.: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0020 Projekto tikslas – integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką Marijampolės apskrityje, suteikiant jiems socialinės integracijos paslaugas. …

„Darbas – žmogaus gyvenimo kokybė!” Skaityti daugiau »