APIE MUS

Marijampolės apskrities moters veiklos centro logotipas

Marijampolės apskrities moters veiklos centras

Esame viena labiausiai patyrusių visuomeninių moterų organizacijų Marijampolės apskrityje, bei viena iš pirmųjų, Lietuvoje. Oficialiai įregistruota 1996 – 11 – 06 d., bet veikianti nuo 1995 metų su misija – gerinti moterų gyvenimo kokybę informavimo, konsultavimo, atstovavimo, pagalbos ir švietimo dėka.
Organizacijos:
  • Vizija – Mąstančios moterys neturi tylėti.
  • Misija – Gerinti moterų gyvenimo kokybę.
  • Uždaviniai – Moterų interesų atstovavimas, pagalba, informavimas, švietimas ir mentorystė.

Nuoširdžiai esu dėkinga likimui, kad savo patirtimi, išgyvenimais galiu dalintis su tais, kuriems to reikia, kad leidžia prisiliesti prie išgyvenimų ir padėti juos mažinti.

Adolfina Blauzdžiūnienė

Vadovė

Skaičiai

Mūsų veikla skaičiuose

0 +
Projektai
0 m
Patirtis
0 +
Specialistai

Mūsų tikslai:

  • siekiame lyčių lygybės ir galimybių didėjimo Marijampolės apskrityje;
  • siekiame moterų padėties gerėjimo viešajame ir privačiame gyvenime;
  • siekiame mažinti smurtą Marijampolės apskrityje;
  • siekiame tarpinstitucinio bendradarbiavimo;
  • projektų rašymas ir vykdymas aktualiomis temomis;
  • siekiame skurdo ir socialinės atskirties mažėjimo Marijampolės apskrityje;
  • siekiame partnerystės aktualiomis temomis su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, su tikslui, kad ir Marijampolės apskrities moterims būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose socialinėse reformose, politinėse, teisinėse ir vystymo programose.

Vykdome programas, skirtas įveikti smurtą prieš moteris, skatinti visuomenę netoliruoti smurto artimoje aplinkoje, mažinti socialinę atskirtį, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti moterų verslumą, moterų ir vyrų lygias galimybes, organizuojame seminarus, konferencijas, šviečiamąsias visuomenės informavimo kampanijas. Dalyvaujame kolegų rengiamuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo renginiuose, konferencijose bei seminaruose. Rašome bei vykdome projektus aktualiomis temomis. Teikiame nemokamas teisines konsultacijas psichologo pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims.

Apie mus

Marijampolės apskrities moters veiklos centro misija – gerinti moterų gyvenimo kokybę informavimo, konsultavimo, atstovavimo, pagalbos ir švietimo dėka.

SADM

Interneto svetainė sukurta finansuojant SADM

Meniu
Kontaktai
Susisiekite su mums.
Visos teisės saugomos © 2019 Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Sprendimas: MediaERN