PROJEKTAI

             

Marijampolės apskrities moters veiklos centro

Vykdomi projektai

Europos sąjunga

„Darbas – žmogaus gyvenimo kokybė!“ (08.3.1-ESFA-K-413-01- 0020) Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriantiems asmenims padėti integruotis į darbo rinką ir įveikti socialinę atskirtį, teikiant jiems socialinės integracijos paslaugas.

JEI TU:

 • nori ugdyti bendruosius gebėjimus (darbas kompiuteriu, bendravimas anglų, kalba, asmenybės tobulėjimas ir kt.);
 • sieki įgyti profesiją (darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, krovimo kranų operatoriaus, elektrinių krautuvų ir vežimėlių operatoriaus, nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus, pardavimų vadyba, virėjo, floristo ir socialinio darbuotojo padėjėjo);
 • nori pasisemti darbinių įgūdžių;
 • nori gauti teisininko konsultaciją,

Nemokamos paslaugos

Projekto dalyviams visos paslaugos teikiamo nemokamai.

Projekto dalyviai

Socialinių pašalpų gavėjai, socializuotos šeimos, neįgalieji.

Išduodami pažymėjimai

Projekto dalyviams už bendrųjų gebėjimų įsisavinimą bei pabaigus profesinius mokymus, bus išduodami pažymėjimai.

 

„Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentejusiems asmenims”

Veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 28 d.įsakymu Nr. Al-670, ir 2019 m. sausio 28 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SPCI-17.

Projekto tikslas – gavus pranešimą iš policijos pareigūnų apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis, suteikti jiems specializuotą kompleksinę pagalbą.

2011 metais įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, Marijampolės apskrities moters veiklos centras vykdo specializuotos pagalbos centro funkcijas ir teikia specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybėse, bei Šakių ir Vilkaviškio rajonuose.

Specializuotos pagalbos centras (toliau – SPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos gavimo, telefonu ar kitomis priemonėmis ir būdais susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą. Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats savarankiškai kreipiasi į SPC.

Vykdant šią veiklą glaudžiai bendradarbiaujama su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybe, bei Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio Policijų komisariatais,  savivaldybėmis ir kitomis organizacijomis bei institucijomis teikiančiomis pagalbą ir paslaugas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.

Tęstinio projekto įgyvendinimo metu Marijampolės apskrities gyventojams, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, yra teikiamos nemokamos konsultanto, teisininko-konsultanto  ir psichologo – konsultanto konsultacijos.

 • išsiaiškina esamą padėtį;
 • informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą;
 • sudaro individualų pagalbos priemonių planą;
 • pagal poreikį suteikia juridinę ir psichologinę pagalbą;
 • organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos;
 • tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba.

Projekto vadovė
Adolfina Blauzdžiūnienė

 

Vykdyti projektai:

 • „Išsaugoti žmonių sveikatą mažinant smurtą bendradarbiaujant institucijoms” – 2013m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji  programa;

 • „Socialinis inkubatorius”, Socialinių inovacijų fondo partneriai 2012 – 2014 m.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė;

 • „Marijampoles SPC – smurto mazinimas, sveikatos issaugojimas” – 2013m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa;

 • „Pagalba moterims” – 1997 m.

Rėmėjas – JAV Ambasada Lietuvoje;

 • „Pagalba moterims grįžusioms iš įkalinimo vietos” – 2002 m.

Rėmėjas – Danijos ambasada Lietuvoje;

 • „Moterų pagalba- moterims” – 2002 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • ”Moters verslas, demokratija ir filantropija” – 2003 m.

Rėmėjas – „Rytai-Rytai“, „Atviros Lietuvos fondas“, Pasaulio bankas;

 • „Menas išgyventi” – 2003 m.

Rėmėjas – Šiaurės Ministrų Tarybos informacinis biuras Lietuvoje;

 • „Mažinkime smurtą Marijampolės bendruomenėje” – 2004 m.

Rėmėjas – “Mama Cash”, fondas”;

 • „Moterų galių ir įgūdžių stiprinimas per informacines technologijas bei ryšių tinklo plėtimą” – 2002 – 2005 metai. Kauno moters užimtumo informacijos centro partnerystės projektas.

Rėmėjas – Japonijos ambasada Lietuvoje, ES Tautų vystymosi tarybos fondas, Lietuvos vyriausybė;

 • „Lyčių lygybė kuria demokratiją” – 2004 m. Partnerystė su Socialinių inovacijų fondu.

Rėmėjas – ES komisija, Lietuvos vyriausybė;

 • „Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas užimtumo srityje – priemonės, praktika, pokyčiai” – 2005 m. partnerystė su Socialinių inovacijų fondo projektu.

Rėmėjas – ES sanglaudos programa, Lietuvos vyriausybė;

 • „Pagalba smurto aukoms” – 2005 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Moterų užimtumo, buitinių, socialinių, sveikatos, kultūrinių bei ekonominių klausimų sprendimas” – 2005 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „Nakvynės kambarių įkūrimas MMVC” – 2006 m.

Rėmėjas – Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai, Lietuvos Vyriausybė;

 • „Pagalba smurto aukoms Marijampolėje” – 2007 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „Pagalba smurto aukoms regione” – 2007m.
 • „Pagalba smurtautojams, norintiems keisti gyvenimo būdą – 2007 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Pagalba smurto aukoms Marijampolėje” -2007 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „Pagalba savižudžių artimiesiems” 2008m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „Moterų pagalba – moterims”  – 2008 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • Pagalba smurto aukoms bendradarbiaujant institucijoms – 2008 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 •  Pagalba smurto aukoms bendradarbiaujant institucijoms Marijampolės regione – 2009 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „NVO dirbanti su smurto aukomis” – 2009 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 •  „Tiesiame ranką – smurtautojams” – 2009 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Išsaugot sveikatą dėl tų kuriuos mylime” – 2009 m.

Rėmėjas – Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerija;

 • „Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis (MSMS modelis)” vykdomas 2009 – 2012 m. partnerystėje su projekto teikėjais – Socialinių inovacijų fondu.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybės;

 • „Socialinę atskirtį patiriančių moterų (re)integracijos į darbo rinką skatinimas“. 2009 – 2012 m. Partnerystėje su projekto teikėjais – Kauno moterų Draugija.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė;

 • Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa „Vieni, bet ne atskirti”. 2009 – 2012 m Partnerystėje su projekto teikėjais –  Vaikų raidos centru.

Rėmėjas – Europos sąjungos socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė;

 • „Šeimos gerovės užtikrinimas teikiant pagalbą, smurto privačioje erdvėje asmenims, bendradarbiaujant institucijoms Marijampolės regione”. – 2010 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Šeiminiam smurtui bendruomenėje – NE” – 2011 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Mažinti smurtą Marijampolės bendruomenėje” – 2011 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „NVO dirbanti žmogaus teisių gynimo srityje” – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Marijampolės SPC” – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Mažinti smurtą Marijampolės bendruomenėje, priimto įstatymo kontekste” – 2012 m.

Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Smurto mažinimas – sveikatos išsaugojimas“ – 2013 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „Smurtui – NE, Marijampolės regione“ – 2013 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Saugokime žmones nuo smurto, kad išsaugotume jų sveikatą“ – 2013 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė, sveikatos rėmimo spec. Programa;

 • „Mažinti smurtą Marijampolės bendruomenėse bendradarbiaujant institucijoms“ 2014 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „Nebūti abejingais smurtui“ – 2014 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Smurtas prieš moteris“ – 2014 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Marijampolės SPC“ – 2014 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Kartu prieš smurtą“ – 2015 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Marijampolės SPC“ – 2015 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Marijampolės SPC „ – 2016 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Kartu prieš smurtą“ – 2015“

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „Marijampolės SPC“ – 2016 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Mažinti smurtą Marijampolės bendruomenėje“ – 2016 m.

Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

 • „Bendruomenė be smurto“ – 2017 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Specializuotos pagalbos centras“ – 2017 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Prevencija prieš smurtą“ – 2018 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Specializuotos pagalbos centras“ – 2018 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

 • „Darbas – žmogaus gyvenimo kokybė“ – 2018 m.

Rėmėjas – ESFA;

 • „Specializuotos pagalbos centras“ – 2019 m.

Rėmėjas –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Apie mus

Marijampolės apskrities moters veiklos centro misija – gerinti moterų gyvenimo kokybę informavimo, konsultavimo, atstovavimo, pagalbos ir švietimo dėka.

Interneto svetainė sukurta finansuojant SADM

Meniu
Informacija
Kontaktai

Susisiekite su mums.

 • Kęstučio g 3, LT 68308 Marijampolė
 • +370 343 59525
 • +370 633 55007
 • mvc.mot@gmail.com

Visos teisės saugomos © 2019 Marijampolės apskrities moters veiklos centrasSprendimas: MediaERN