VEIKLA

Marijampolės apskrities moters veiklos centras

Mūsų uždaviniai

 • Rūpintis moterų gyvenimo kokybe bei asmenybės raiška tiek privačioje (šeima, namai), tiek ir viešojoje (darbo rinka, profesinė veikla, dalyvavimas visuomenės gyvenime bei politikoje) sferose.
 • Skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes pilietinėje visuomenėje.
 • Vykdyti lobistinę veiklą valstybiniame ir savivaldybės lygmenyse, siekiant moterims palankių įstatymų bei nutarimų.
 • Teikti kompleksinę pagalbą ir konsultacijas (socialines, teisines, psichologines).
 • Organizuoti ir vykdyti prevencinę, šviečiamąją veiklą smurto mažinimo klausimais, visuomenėje.
 • Vykdyti Specializuoto pagalbos centro funkcijas Marijampolės apskrityje.
 • Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
 • Dalyvauti veiklose mažinančias skurdą bei smurtą Sūduvos krašte.
 • Organizuoti seminarus, konferencijas, mokymus moterims ir visuomenei aktualiais klausimais.
 • Teikti ir vykdyti projektus.
 • Bendradarbiauti su NVO Lietuvoje ir užsienyje.
Apie mus

Marijampolės apskrities moters veiklos centro misija – gerinti moterų gyvenimo kokybę informavimo, konsultavimo, atstovavimo, pagalbos ir švietimo dėka.

Kontaktai
Susisiekite su mums.

Interneto svetainė sukurta finansuojant SADM

Visos teisės saugomos © 2019 Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Sprendimas: MediaERN