SKPC

Marijampolės apskrities moters veiklos centras

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRO VEIKSMAI

Bendravimo su smurtą artimoje aplinkoje patyrusia moterimi su negalia ypatumai

Vienas iš svarbiausių komunikacijos principų, kurio būtina laikytis bendraujant su asmenimis, turinčiais negalią, arba kalbant apie asmenis, turinčius negalią, yra „pirmiausia žmogus“. Laikantis šio principo bendraujant su asmenimis, turinčiais negalią, didžiausias dėmesys skiriamas asmeniui, o ne jo turimai negaliai. Specialistams, teikiantiems pagalbą asmenims, turintiems negalią, labai svarbu sugebėti įžvelgti stipriąsias šių klientų puses. Rekomenduojama susikoncentruoti į šių klientų poreikius ir stiprybes, tokiu būdu įgalinant juos atlikti reikalingus veiksmus. Vadovaujantis komunikacijos principu „pirmiausia žmogus“.

„Informacija apie smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims su negalia ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims su negalia teikiamą specializuotą kompleksinę pagalbą“

Marijampolės SKPC pagalba teikiama lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Esant poreikiui, pagalba teikiama –  gestų kalba.

 1. Gavę iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį per 48 val. telefonu, el. paštu ar tiesiogiai susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu.
 2. Pasiūlo pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui:

–     Padeda įveikti kritinę būseną;

 • Suteikia kompleksinę pagalbą
 • Suteikia psichologinę pagalbą
 • Suteikia teisinę pagalbą
 • Informuoja, konsultuoja rūpimais klausimais;
 • Palaiko ir palydi į institucijas;
 • Organizuoja ar tarpininkauja dėl tolimesnės pagalbos kitose institucijose;
 • Asmeniui pageidaujant, tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui, būtų sutekta medicininė pagalba;

MARIJAMPOLĖS SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRAS VYKDO FUNKCIJAS:
 ŠAKIŲ RAJ.
 VILKAVIŠKIO RAJ.
 MARIJAMPOLĖS SAV.
 KAZLŲ RŪDOS SAV.
 KALVARIJOS SAV.

POLICIJOS VEIKSMAI ATVYKUS Į ĮVYKIO VIETĄ:

 • Atvykę policijos pareigūnai į įvykio vietą aiškinasi, ar įvyko nusikaltimas artimoje aplinkoje ir yra smurto požymių;
 • Užtikrina įvykio vietos, kurioje gal būt vyko smurto faktas apsaugą, užfiksuoja, aiškinasi aplinkybes;
 • Jeigu smurtą patyrusiam asmeniui yra būtina medicininė pagalba arba dėl jo fizinės ar psichinės būsenos be priežiūros lieka nepilnamečiai (vaikai), taip pat kartu gyvenantys asmenys, negalintys pasirūpinti savimi, yra spendžiamas šių asmenų priežiūros klausimas;
 • Esant fizinio ir seksualinio smurto požymiams ar kitoms, keliančioms grėsmę asmens sveikatai ir gyvybei, aplinkybėms, kurių nepašalinus, nebus užtikrintas asmens saugumas, smurtautojas pristatomas į policijos įstaigą;
 • Nustačius, kad smurtautojas turi ginklą, paimamas ginklas ir šaudmenys;
 • Išsiaiškinama, ar anksčiau yra buvę smurto artimoje aplinkoje atvejų, kada, kaip dažnai jie kartojosi, ar apie tai buvo pranešta policijai, specializuotos pagalbos centrui bei Vaiko tesių apsaugos tarnybai;
 • Aiškinamasi ar smurto subjektui nėra taikomos smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės;
 • Išsiaiškinama ar nusikalstamos veikos liudininku buvo nepilnametis, ar jis gyvena aplinkoje, kurioje smurtaujama;
 • Informuoja smurtą patyrusį asmenį apie galimybę gauti pagalbą;
 • Surašo tarnybinį pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje fakto;

NUSTAČIUS FAKTINES APLINKYBES DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE, PRADEDAMAS IKITEISMINIS TYRIMAS:

 1. Jei įtariamasis pasišalinęs iš įvykio vietos:
 • ieškomas , o jį sulaikius, jis informuojamas apie įtarimą,
 • atliekama įtariamojo apklausa;
 1. Jei įtariamasis nerandamas ilgesnį laiką ir nežinoma jo buvimo vieta:

Priimamas nutarimas pripažinti asmenį įtariamuoju ir paskelbti paiešką;

Skelbiama paieška;

 1. Jei įtariamasis rastas įvykio vietoje:
 • gali būti sulaikomas iki 48 val.
 • pranešamas įtarimas per 24 val.
 • įtariamojo apklausa per 24 val.
 • sprendžiamas klausimas dėl kardomosios priemonės skyrimo;

 

KARDOMŲJŲ PRIEMONIŲ SKYRIMAS:

 • paskiriama tik ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartimi:
 • suėmimas;
 • namų areštas;
 • Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo;

Skiria policijos pareigūnai:

 • įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, rašytinis pasižadėjimas neišvykti;
 • užstatas;
 • dokumentų paėmimas;

 

Ikiteisminio tyrimo veiksmai:

 • Įvyki vietos apžiūra;
 • nukentėjusiojo apklausa;
 • liudytojo apklausos;
 • akistata;
 • žmogaus kūno apžiūra arba kūno tyrimas, kurį atlieka Teismo medicinos ekspertas (jei reikia nustatyti sveikatos sutrikdymo mastą);
 • parodymų patikrinimą vietoje;
 • kiti LR BPK numatyti procesiniai veiksmai (krata, poėmis ir t.t.);

Ikiteisminio tyrimo nutraukimas:

 • nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę (LR BPK 2012 str. 1 d., 2 p.
 • Kai ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad yra aplinkybių, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas (LR BK 3 str.);
 • Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjusysis susitaiko (LR BPK 2012 str., ir BK 38 str.).
 • Susitaikymas galimas ikiteisminio tyrimo pareigūnui atliekant ikiteisminį tyrimą, taip pat perdavus bylą teismui.

Ikiteisminio tyrimo pabaiga:

 • ikiteisminio tyrimo perdavimas teismui su kaltinamuoju aktu (LR BPK 220 str.);
 • teismo baudžiamojo įsakymo taikymas (LR BPK 418 str.);
 • ikiteisminis tyrimas baigiamas pagreitinto proceso tvarka (LR BPK 426 str.);

Ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpiausius terminus, bet neilgiau kaip:

 • dėl baudžiamojo nusižengimo  – per tris mėnesius;
 • dėl nesunkių, apysunkių ir neatsargių nusikaltimų – per šešis mėnesius;
 • dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų – per devynis mėnesius;

Dėl bylos sudėtingumo, didelės apimties ar kitų svarbių aplinkybių terminai gali būti pratęsti.

Policijai apie smurto atvejus galima pranešti:

 
Apie mus

Marijampolės apskrities moters veiklos centro misija – gerinti moterų gyvenimo kokybę informavimo, konsultavimo, atstovavimo, pagalbos ir švietimo dėka.

Interneto svetainė sukurta finansuojant SADM

Kontaktai
Susisiekite su mums.
Visos teisės saugomos © 2019 Marijampolės apskrities moters veiklos centras
Sprendimas: MediaERN