Praktinė konferencija „Siekiame bendradarbiauti“ įvyko

Balandžio 28 d. įvyko praktinė konferencija „Siekiame bendradarbiauti“, kurią organizavo Marijampolės savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė Jolita Žukelienė. Į Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnaziją ji sukvietė daugiau nei 60 dalyvių, besirūpinančių vaikų gerove švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų srityje.

Konferencijos tikslas vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpinstitucinis bendradarbiavimas konferencijos metu buvo pasiektas, nes savo galimybes dirbti šiuo klausimu išsakė bei konsultavo tokių organizacijų ir institucijų atstovai, kaip: savęs žalojimo, suicido grėsmės, raidos ir elgesio sutrikimų temomis Jolita Tamulionienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos socialinė pedagogė, Daiva Muckuvienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ specialioji pedagogė, Laima Šiupienytė, vaikų ligų gydytoja, VšĮ Marijampolės ligoninės Vaikų sutrikusios raidos ankstyvosios reabilitacijos poskyrio koordinatorė, Eglė Liaukuvienė, Marijampolės bendruomeninių šeimos namų mediatorė, Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinė darbuotoja Reda Žaliaduonienė ir Giedrė Kisielienė,  Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Laukaitienė ir priklausomybių konsultantė Diana Varnagirytė. Ko reikia siekti visuomenei ir institucijoms, kad smurtas mažėtų, nekentėtų šeimose vaikai, neperimtų šeimos modelio savo gyvenimui, konsultavo Marijampolės apskrities moters veiklos centro vadovė Adolfina Blauzdžiūnienė ir Specializuotos kompleksinės pagalbos centro koordinatorė, teisininkė-konsultantė Žaneta Stankevičienė. Apie darbą su sudėtingose situacijose atsidūrusiais vaikais konsultavo VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro medicinos psichologė Audra Tamošaitienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Jolita Adomaitytė, Joleta Norkienė, Eglė Iškauskienė, Ugnė Lengvinaitė-Žemaitienė.

Po konsultacijų dalyviai dėkojo vieni kitiems už bendrą darbą, o konferencijos organizatoriams už galimybę diskutuoti, bendrauti ir kurti tarpusavio bendrystę.