Pranešimas apie visuotinį susirinkimą

Pranešame, kad 2024 m. balandžio 25 d. 16.00 val. šaukiamas Marijampolės apskrities moters veiklos centro visuotinis narių susirinkimas.
Susirinkimas vyks Marijampolės apskrities moters veiklos centro patalpose, Kęstučio g. 3, Marijampolė.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininkaujančio rinkimas.
2. Susirinkimo sekretoriaujančio rinkimas.
3. Balsų skaičiavimo atstovo rinkimas.
4. Asociacijos narių sąrašo sutikrinimas ir tvirtinimas.
5. Metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
6. Metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas.
7. Asociacijos įstatų keitimas ir tvirtinimas.
8. Metinio plano sudarymas ir tvirtinimas.
9. Stojamojo ir metinio nario mokesčio nustatymas ir tvirtinimas.
10. Kiti klausimai.

Su papildoma informacija galima susipažinti ar pateikti pasiūlymus, klausimus, nuomonę susirinkimo darbotvarkės klausimais iki 2024 m. balandžio 24 d. 18.00 val. atvykus adresu Kęstučio g. 3, Marijampolė arba telefonu +370 633 55007.

Pirmininkė