„Darbas – žmogaus gyvenimo kokybė!”

 

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

Projekto Nr.: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0020

Projekto tikslas – integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką Marijampolės apskrityje, suteikiant jiems socialinės integracijos paslaugas.

Tikimasi, kad 40 procentų iš 210 projekte dalyvausiančių asmenų pradės ieškotis darbo, mokytis ar įsidarbins. Projekto dalyviai bus paskatinti imtis veiksmų, išvedančių juos iš socialinės atskirties ir tai pagerins jų situaciją.