Vilkaviškio bendruomenėje – smurtui ne.

2022 metų birželio mėn. 22 d. Vilkaviškio policijos komisariato vadovybė organizavo tarpinstitucinį susitikimą smurto mažinimo tema. Susitikime dalyvavo Vilkaviškio policijos komisariato viršininkas ir specialistai, Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio skyriaus atstovė, Švietimo pagalbos tarnybos, Probacijos tarnybos, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro bei Vaikų teisių apsaugos darbuotojai bei priklausomybių konsultantas. Į susitikimą buvo pakviesta ir Marijampolės apskrities moters veiklos centro atstovai nuo 2011 metų atliekantys Specializuotos kompleksinės pagalbos funkcijas Marijampolės apskrityje.

Policijos viršininkas, bei SKPC atstovės aptarė 2022 metų smurto atvejus Vilkaviškio rajone ir apgailestavo, kad smurtas nemažėja. Todėl, labai svarbu ieškoti būdų bendromis jėgomis, aktyviai ir nuoširdžiai bendradarbiaujant, dirbti smurto užkardinimo, prevencijos klausimais.

Dalyviai pristatė savo veiklas šiuo klausimu, o Marijampolės apskrities moters veiklos centro atstovės pristatė 2021 metais priimto įstatymo Pagalbos tarnybos nuo nusikalstamos veikos programą bei informaciją apie organizacijoje veikiantį Akredituotą PT centrą. Į kurį gali kreiptis žmonės asmeniškai ir būti nukreipti institucijų.

Buvo akcentuota, kad dažnu atveju smurtas kyla iš vyriškos lyties atstovų, todėl, labai svarbi veikla, kaip prevencija, darbas su smurtautojais. Todėl 2013 metais Marijampolės apskrities moters veiklos centro iniciatyva buvo įkurtas ir naudingai dirba – Marijampolės apskrities vyrų krizių centras. SKPC atstovės aiškino, kodėl svarbu dirbti su smurtautojais, bei jų šeimomis.

Susitikimo metu jo dalyviai priėmė sprendimą ir toliau organizuoti susitikimus iššūkiams, problemoms, trukdančioms visuomenės netoleravimo smurtui ugdymą, spręsti.